„Министър за един ден“ в с. Крупник

ДТ „ПРОФ. ЕНЧО  ХАЛАЧЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД
П Р Е Д С Т А В Я
на 2 март 2017 г. , от 19:00 часа

в с. Крупник, Община Симитли

„МИНИСТЪР ЗА ЕДИН ДЕН“
по текстове на Бранислав Нушич и Ст. Л. Костов

Участват: Любомир Фурков, Пролет Трифонова, Александър Карасански, Ива Николова, Иван Колев, Яна Качулска, Мия Хайдушка, Марта Павлова, Бранимир Митов, Методи Глушков . С музика на живо Заповядайте!