Награди

НАГРАДИ НА ТЕАТРАЛНИ ШКОЛИ ,,ЕР МАЛЪК”- БЛАГОЕВГРАД
И ШКОЛА КРЕСНА  КЪМ ДТ ,,ПРОФ. ЕНЧО ХАЛАЧЕВ”
ОСНОВАНИ ПРЕЗ 2012 година
 • Първо място – Фестивал ,, Утринна звезда“ гр. Банско-2012г. Голяма група – Школа ,,Ер малък”- ,,Играем Чехов”;
 • Първо място – Фестивал ,, Утринна звезда“ гр. Банско-2012г. Школа Кресна;
  Награда за режисура- Бранимир Митов;
 • Първо място -,,Най-добро представление”-,,Не са гаси туй, що не гасне”-Школа Кресна – Фестивал ,, Утринна звезда“ гр. Банско 2012г.
 • Първо място – Фестивал ,, Утринна звезда“ гр. Банско- ,,Ромео и Жулиета“ – 2013г. Школа Кресна;
 • Първо място – Фестивал ,, Утринна звезда“ гр. Банско-2013г. ,,Не се гаси туй, що не гасне“- Школа ,,Ер малък”;
Индивидуални награди:
 • Кирилка Ташева- за ролята на Дойката /,,Ромео и Жилиета“/ 2013г. Фестивал ,, Утринна звезда“ гр. Банско-Школа Кресна;
 • Елеонора Панчева- за ролята на Жулиета /,,Ромео и Жилиета“/ 2013г. Фестивал ,, Утринна звезда“ гр. Банско-Школа Кресна;
 • Стефан Николов – главна роля /компилацията -,,Не се гаси туй,що не гасне“/ 2013г. Фестивал ,, Утринна звезда“ гр. Банско- Школа ,,Ер малък”;
 • За най-добро представление – Фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2013г.-,,Ромео и Жулиета“ – Школа Кресна;
 • За музика и осветление- Фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2013г.-,,Ромео и Жулиета“ – Школа Кресна;
 • За сценография и костюми- Фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2013г.-,,Ромео и Жулиета“ – Школа Кресна;
 • Главна женска роля – /до 12 клас/,Елеонора Панчева/Жулиета/, Фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2013г.-,,Ромео и Жулиета“ – Школа Кресна;
 • Главна мъжка роля -/до 8 клас/ – Кирил Симов/Ромео/, Фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2013г.-,,Ромео и Жулиета“ – Школа Кресна;
 • Поддържаща женска роля -/до 12 клас/ Кирилка Ташева/Дойката/- Фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2013г.-,,Ромео и Жулиета“ – Школа Кресна;
 • Поддържаща женска роля/до 8 клас/Фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2013г.- Марта Павлова – ,,Не се гаси туй, що не гасне“- Школа ,,Ер малък” ;
 • Поддържаща мъжка роля /до 8 клас/-Фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2013г.- Стефан Николов-,,Не се гаси туй, що не гасне“ -Школа ,,Ер малък”;
 • Главна женска роля /до 8 клас/-Фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2013г.- Ана Мария Никова-,,Не се гаси туй, що не гасне“- Школа ,,Ер малък”;
 • Главна мъжка роля /до 12 клас/ – Фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2013г.- Александър Велев -,,Чехов-разкази“/ -Школа ,,Ер малък”;
 • Плакет – Фестивал ,,Арлекин“-гр.Перник 2014г. – ,,Двубой“-Школа Кресна;
 • Плакет – Фестивал ,,Арлекин“-гр. Перник 2014г. -,,Не се гаси туй, що не гасне“- Школа ,,Ер малък”;
 • За най-добро представление-Фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2014г.-,,Ромео и Жулиета“ – Школа ,,Ер малък”;
 • Награда на публиката-Фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2014г.-,,Ромео и Жулиета“ – Школа ,,Ер малък”;
 • Главна женска роля-Елеонора Панчева-/Жулиета//до 8 клас/-Фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2014г.-,,Ромео и Жулиета“ – Школа ,,Ер малък”;
 • Поддържаща мъжка роля/до 8 клас/-Божидар Донев/Тибалт/ Фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2014г.-,,Ромео и Жулиета“ – Школа ,,Ер малък”;
 • Награда Актьорско майсторство-Александър Карасански/Ромео/-Фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2014г.-,,Ромео и Жулиета“ – Школа ,,Ер малък”;
 • Нов прочит на драматургичен текст-Фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2014г.-,,Ромео и Жулиета“ – Школа ,,Ер малък”;
 • Нов прочит на драматургичен текст-Фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2014г.-,,Двубой“- Школа Кресна;
 • За музика и осветление-Фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2014г.-,,Двубой“- Школа Кресна;
 • Награда Актьорско майсторство- Андриан Харизанов-/Каракалпаков/ -Фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2014г.-,,Двубой“- Школа Кресна;
 • Награда ,,Изгряваща звезда“-Фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2014г.-Александър Велев/Рачо Драгалевски/-,,Двубой“- Школа Кресна;
 • Плакет за отлично представяне-гр. Перник -Фестивал ,,Арлекин“ 2015г.
 • Най-добро представление/до 8 клас/-,,Играем Чехов“-Школа ,,Ер малък” Театрален фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2015г.
 • Най-оригинални костюми/до 12 клас/-,,Ревизор“- Школа ,,Ер малък” Театрален фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2015г.
 • Най-добро музикално и светлинно оформление“/до 12 клас/-,,Ревизор“ Школа ,,Ер малък” -Театрален фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2015г.
 • ,,Награда за хореография и пластика“/до 8 клас/-,,Игарем Чехов“ Школа ,,Ер малък” -Театрален фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2015г.
 • ,,Награда актьорско майсторство“- Александър Карасански -Школа ,,Ер малък” -Театрален фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2015г.
 • ,,Награда актьорско майсторство“- Силвана Димова -Школа ,,Ер малък” Театрален фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2015г.
 • ,,Главна мъжка роля“/до 8 клас/-Стефан Николов ,,Ревизор“ -Школа ,,Ер малък” -Театрален фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2015г.
 • ,,Поддържаща мъжка роля“/до 8 клас/-Илиян Попов,,Игарем Чехов“ -Школа ,,Ер малък” -Театрален фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2015г.
 • ,,Поддържаща женска роля“/до 12 клас/-Ана Мария Никова-,,Ревизор“- Школа ,,Ер малък”- Театрален фестивал ,,Талантино“-Благоевград 2015г.
 • ,,Най-добро представление“-,,Ревизор“- Школа ,,Ер малък”-,,Утринна звезда-Банско“-2015г.
 • ,,Награда на журито за актьорско майсторство“-Александър Карасански, за ролята на Хлестаков-,,Ревизор“- Школа ,,Ер малък”-,,Утринна звезда-Банско“-2015г.